Skip to main content

Palwed Ukraina eest

Ekteenial

Palugem veel, et Issand lõpetaks kõik vaenu ja verevalamise, mis meie pattude pärast sünnib, ning aitaks kiiresti lõpetada sõda Ukrainamaal ja heidaks armu meie peale.
Palugem veel, et Issand ei jätaks oma karja Ukrainamaal kurjade ja vaenulike inimeste meelevalda, vaid annaks kiiresti oma abi kõrgest ning kaitset ja tröösti uskjatele, ja heidaks armu meie peale.


Palwe

Oh Issand Jeesus Kristus, meie Jumal, vaata armulikult oma rahva häda ja viletsuse peale Ukrainamaal.
Aita lõpetada verevalamine, pööra eemale pealetulevad hädad. Vii kodudesse neid, kes on ilma peavarjuta, toida neid, kes on näljas, ühenda neid, kes on lahutatud.
Anna rahu ja vaikust, armastust ja kinnitust ning kiiret leppimist oma rahvale, keda Sa oma kalli vere läbi oled ära lunastanud, Sinu püha Nime auks, Sinu püha Kiriku kinnitamiseks ja tugevuseks, sest Sina oled kiidetud igavesti.
Aamen.