Skip to main content

Valga Vladimiri Jumalaema ikooni kirik

Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Eugeni pöördumine kõigile Eesti Õigeusu Kiriku ustavatele lastele

Kallid vennad ja õed!

Me oleme kõik tunnistajateks mitmetele praegustele rünnakutele Eesti Õigeusu Kiriku vastu massiteabevahendites.

Loe edasi…

Vastulause süstemaatilisele Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku mustamisele

9. juulil 2022 ilmus Postimehe veebilehes eesti ajaloolase Andres Kraasi artikkel “Kas kirikulõhe või Moskva tahe?“. 9. augustil 2022 avaldati samas veebilehes meie Kiriku vastuse “Vastulause süstemaatilisele Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku mustamisele“, mille tekstiga saab tutvuda allpool.

Loe edasi…

Palwed Ukraina eest

Ekteenial

Palugem veel, et Issand lõpetaks kõik vaenu ja verevalamise, mis meie pattude pärast sünnib, ning aitaks kiiresti lõpetada sõda Ukrainamaal ja heidaks armu meie peale.
Palugem veel, et Issand ei jätaks oma karja Ukrainamaal kurjade ja vaenulike inimeste meelevalda, vaid annaks kiiresti oma abi kõrgest ning kaitset ja tröösti uskjatele, ja heidaks armu meie peale.


Palwe

Oh Issand Jeesus Kristus, meie Jumal, vaata armulikult oma rahva häda ja viletsuse peale Ukrainamaal.
Aita lõpetada verevalamine, pööra eemale pealetulevad hädad. Vii kodudesse neid, kes on ilma peavarjuta, toida neid, kes on näljas, ühenda neid, kes on lahutatud.
Anna rahu ja vaikust, armastust ja kinnitust ning kiiret leppimist oma rahvale, keda Sa oma kalli vere läbi oled ära lunastanud, Sinu püha Nime auks, Sinu püha Kiriku kinnitamiseks ja tugevuseks, sest Sina oled kiidetud igavesti.
Aamen.